Achterhoekse gemeenten komen zorgaanbieders tegemoet

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben deze week een aantal besluiten genomen waarmee zij zorgaanbieders gedurende de Coronacrisis tegemoet komen. De kern is dat zorgaanbieders zelf de afweging mogen maken hoe zij deze periode hun zorg veilig kunnen waarborgen. De richtlijnen van de RIVM zijn in hun zorgverlening leidend.

Dit kan betekenen dat zorgaanbieders hun cliënten op een andere manier van dienst zijn dan gebruikelijk, bijvoorbeeld via beeldcontact in plaats van persoonlijk contact. Ook kan dit betekenen dat de zorg tijdelijk wordt stopgezet. Als de zorg wordt voortgezet, ook al is de invulling anders dan afgesproken, blijven de gemeenten – onder een aantal voorwaarden – de zorgaanbieders doorbetalen. Op deze manier willen de gemeenten voorkomen dat zorgaanbieders door deze Coronacrisis in de financiële problemen komen.

Lees alle informatie hier: https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/…/tegemoetkoming-vo…/

Sociaal Domein Achterhoek is het samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdhulp ( https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/ )