Tijdelijke declaratieregeling gedurende Coronacrisis

De Achterhoekse gemeenten hebben een tijdelijke declaratieregeling ingesteld, waarin staat hoe zorgaanbieders gedurende de Coronacrisis minder of niet geleverde zorg kunnen declareren. De declaratie van de niet of minder geleverde zorg vindt namelijk op een andere manier plaats dan gebruikelijk.

De regeling geldt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders Wmo, Jeugd, Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang van de 8 Achterhoekse gemeenten. Ook de contracten met aanbieders van Hulpmiddelen, Hulp bij Huishouden en vervoer vallen hieronder.

De tijdelijke declaratieregeling is van kracht van 1 maart tot 1 juni 2020.
Lees meer: https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/…/declaratieregelin…/