Koninklijke onderscheidingen in Aalten

Vanmorgen verraste burgemeester Stapelkamp 4 inwoners van Aalten aan huis met bloemen en de mededeling dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. De daarbij behorende versierselen worden op een later moment uitgereikt.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd:

Het echtpaar Ter Maat-Siebelink.

De heer Dirk ter Maat biedt al jarenlang hulp aan mensen en organisaties om hem heen. Hij is erelid van atletiekvereniging AVA 70, waarvan hij jarenlang voorzitter was en waar hij zich met tal van activiteiten bezig hield. Ook is hij een stabiele factor bij Schietvereniging “Onder Ons”, rijdt hij op de buurtbus Aalten-Lichtenvoorde-Ruurlo en is hij actief als coördinator van de elektrocar bij Stichting Marga Klompe.

Mevrouw Gerda ter Maat-Siebelink is ook al jaren op vele fronten actief in de Aaltense samenleving. Ze is een zeer gewaardeerde kracht bij Stichting Marga Klompe. Bij de Protestantse gemeente was ze ondermeer bezoekmedewerkster en ouderling. Ook het Bartimeus Fonds kan op haar rekenen en tot voor kort werkte ze in de Wereldwinkel.

De heer Bert Klijn Hesselink

Is zeer actief betrokken bij muziekgroep ‘De Vrolijke Noot’, zowel als dirigent als voorzitter. Nadat hij de welbekende Jostiband had gezien wilde hij zelf een soortgelijke muziekgroep oprichten. ‘De Vrolijke Noot’ treedt een paar keer per jaar op.
Daarnaast zet hij zich met allerlei hand- en spandiensten in voor Estinea, waar zijn verstandelijke beperkte tweelingbroer Wim in een woonvoorziening woont.

De heer Herman Onnink

Heeft zich jarenlang ingezet voor de Protestantse Gemeente Aalten, waar hij gewerkt heeft aan het opzetten en up-to-date houden van een kerkelijk archief. Hij was jarenlang voorzitter van het bestuur van de Christelijke Basisschool in buurtschap Barlo. Als bestuurslid van Barlo’s Belang besteedt hij menig uur aan allerlei vrijwilligerswerk. Ook kan het Nationaal Onderduikmuseum op hem rekenen.