Lintjesregen in Doetinchem

Vanwege de Corona maatregelen nam burgemeester Mark Boumans vanmorgen telefonisch contact op met de 9 personen die een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen. De daadwerkelijke uitreiking vindt op een later moment plaats.

De heer Jan Kaak werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kaak is sinds lange tijd betrokken bij verschillende organisaties in de regio, o.a. bij Industrie Belang Oude IJssel, de Anton Tijdink Techniekopleidingen en de Stichting Bergh in het Zadel. Vanaf 2010 is de heer Kaak een van de grootste ondersteuners van de stichting Bake for Life. Deze stichting biedt kansarmen in o.a. Uganda en Kenia met behulp van kleinschalige projecten – waarin ambachtelijke bakkerijen de rode draad vormen – een kans op een redelijk leven.

De volgende 8 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Riet van Dijk-Korenblek: zij is vanaf 2005 werkzaam als vrijwilliger op Het Weerdje, waar ze muziekochtenden organiseert en helpt bij de beweeggroep en in het restaurant. Daarnaast is ze ook vrijwilliger bij IVN en de zoogdierwerkgroep.

De heer Günter Giesen: hij heeft zich in diverse functies ingezet voor het welslagen van het Stadsfeest in Doetinchem. Hij heeft zich onder andere beziggehouden met de voorbereidingen, boekingen, podiumbouw, presentatie, communicatie, en PR.

Mevrouw Henny Heuff-Visser: zij heeft zich 40 jaar geleden met de oprichting van de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging ten doel gesteld deze houding- en bewegingsleer bekend te maken in Nederland. Zij was jarenlang voorzitter en (gast) docent van deze vereniging. Ook schreef ze studiemateriaal.

De heer Gerrit van Lenthe is op meerdere gebieden actief binnen de Protestantse Gemeente Doetinchem, o.a. binnen het College van Kerkrentmeesters, als voorzitter van de Kerkenraad Wehl en de Wijiskkerkenraad in de wijkgemeente De Wingerd. Daarnaast was hij jarenlang scheidsrechter en coördinator van de scheidsrechters bij Huevo/Orion.

Mevrouw Enna Oostlander-Bertram: lange tijd actief als coördinator Open Kerk en Kerkherberg binnen de Protestante Gemeente Doetinchem, Wijk de Huet. Ook was zij jarenlang voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Doetinchem.

De heer Peter Bob Peerenboom: als voorzitter werkzaam bij de Stichting Voedselbank Doetinchem, Platform Armoedebestrijding Doetinchem en bij de Sociale Raad van de cliëntgroep Werk en Inkomen. Daarnaast doet de heer Peerenboom al vele jaren vrijwillige activiteiten bij de Lionsclub in Doetinchem en bij de Protestante Kerk Doetinchem.

Mevrouw Anneke Peerenboom-Van Rijssel is op dit moment voorzitter Bestuur en coördinator bij Fair Trade Doetinchem. Daarvoor heeft zij jarenlang als vrijwilliger gewerkt bij de Wereldwinkel in Doetinchem en Zelhem. Ook heeft zij een lange periode gewerkt als webmaster voor de Protestante Gemeente Doetinchem.

De heer Willem Rodenburg: actief binnen de Protestantse Gemeente Doetinchem, lid van het Platform Chronisch Zieken en van de Sociale Raad in Doetinchem. Daarnaast is hij al jarenlang penningmeester van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem en bestuurslid en belastingadviseur Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

Op de foto van middenboven met de klok mee: de heer en mevrouw Peerenboom, de heer van Lenthe, de heer Kaak, mevrouw Oostlander-Bertram, de heer Rodenburg, mevrouw van Dijk-Korenblek, de heer Giesen en mevrouw Heuff-Visser.

Allen van harte gefeliciteerd met uw Koninklijke onderscheiding!