Burgemeester Mark Boumans (Doetinchem) en burgemeester Bengevoord (Winterswijk) hebben een verklaring afgegeven over de ontstane situatie rondom de ziekenhuizen van Santiz. De burgemeesters willen het bij deze verklaring laten en geven hier op dit moment geen nadere toelichting op. De verklaring kunt u hier onder geheel lezen:

Burgemeesters Doetinchem en Winterswijk roepen Santiz op snel duidelijkheid te scheppen

Wij, burgemeester Mark Boumans (Doetinchem) en burgemeester Joris Bengevoord (Winterwijk), roepen de Raad van Toezicht van Santiz op om voor alle inwoners van de Achterhoek snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. Er wordt topzorg geleverd aan onze inwoners vanuit op dit moment twee financieel gezonde ziekenhuizen. Die goede gezondheidszorg aan onze inwoners mag niet op het spel komen te staan.

We zijn geïnformeerd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur is opgestapt en dat er wordt gekoerst op een volledige herbezinning. Wij betreuren de ontstane situatie en willen benadrukken dat de bestuurlijk perikelen niet ten koste mogen gaan van de continuïteit en kwaliteit van de zorg in onze regio, daar waar deze vanuit beide locaties zo hoog staat aangeschreven.

Santiz heeft niet alleen richting inwoners van de Achterhoek een verplichting om snel duidelijkheid te scheppen. Als een van de grootste werkgevers in deze regio hebben zij dezelfde verplichting richting hun personeel, dat op dit moment vanwege de coronacrisis al extra onder druk staat. Samen met onze collega-burgemeesters in de Achterhoek hebben wij nauw contact met de Raad van Toezicht van Santiz en dringen bij hen aan op snelle duidelijkheid over de ontstane situatie. Daarbij willen wij benadrukken dat aan de fusie destijds goede overwegingen ten grondslag lagen en dat deze ons inziens nog steeds geldend zijn.

Mark Boumans: “Daarnaast maak ik me ook zorgen over de vertraging die de nieuwbouw van het Slingelandziekenhuis langs de A18 in Doetinchem nu mogelijk oploopt. Het besluit om een ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de huidige eisen op een goed toegankelijke plek in het verzorgingsgebied West-Achterhoek, is al genomen voordat beide ziekenhuizen gingen fuseren. De toenmalige redenen om een nieuw ziekenhuis te bouwen zijn nog steeds urgent. Ik maak me zorgen dat deze bestuurlijke problemen mogelijk zorgen voor een grote vertraging -terwijl planologisch alles na veel inspanning is geregeld- en dat daarmee de goed bereikbare ziekenhuiszorg voor onze inwoners in het gedrang komt op langere termijn.”

[post_gallery]

Door beheerder

Helaas u kunt niks kopiëren van deze site