Gemeenten Doetinchem en Aalten hebben recent besloten om de wet
inburgering door Laborijn uit te laten voeren. Voordat de wet in januari 2022
van kracht wordt, moet de inhoud en werkwijze nog vormgegeven worden.
Laborijn gaat dit samen met netwerkpartners oppakken.

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet Inburgering.
De belangrijkste pijlers van de wet zijn taal, inburgeren en werken. De wet heeft als doel dat
nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving en om te
voorkomen dat ze niet integreren. En dat ze zo snel mogelijk werk vinden, zodat ze niet
langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Het idee is om nieuwkomers zo goed mogelijk te helpen bij hun integratie in de samenleving
door inburgering, taal en (betaald) werk aan elkaar te verbinden. Binnen de huidige wet
krijgen nieuwkomers vaak nog te maken met een versnipperd aanbod van dienstverleners en
aanspreekpunten. Voor nieuwkomers uit de gemeenten Doetinchem en Aalten zal Laborijn
de verbindende rol op zich nemen.

Samen met netwerkpartners
Jeroen Spruit, adjunct-directeur van Laborijn, over het opzetten van een nieuwe werkwijze:
“We zijn heel blij met het vertrouwen van de gemeenten om de uitvoering en regie van deze
wet door Laborijn te laten verzorgen. Maar dit kunnen wij ook niet alleen. Het vraagt niet
alleen om nieuwe taken maar ook om uitbreiding van bestaande taken. Met de kennis van
netwerkpartners in de regio gaan we aan de slag om invulling aan de wet te geven.
Samen met hen willen we onze krachten bundelen om zo nieuwkomers een zo voorspoedig
mogelijke inburgering te kunnen bieden”.

Door beheerder

Geef een reactie

Helaas u kunt niks kopiëren van deze site