De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (de Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op maandag 26 april. Vanwege het coronavirus heeft de Lintjesregen ook deze keer een aangepaste vorm.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de 2828 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant.

In verband met de coronamaatregelen kunnen de uitreikingen de hele week plaatsvinden, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgers en maatschappelijke organisaties dienden voor de lintjesregen 3113 voorstellen in. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Na de adviezen over deze voorstellen van de burgemeesters en de commissarissen van de Koning komen deze voorstellen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Op advies van het Kapittel worden voorstellen voorgedragen door de regering aan Zijne Majesteit de Koning.

Ridder in de Militaire Willems-Orde

Op 26 april worden 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2810 personen worden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 80 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 285 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Ontwikkelingen 2021

  1. Er zijn 2742 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 156 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers.)
  1. Van alle gedecoreerden zijn er 2434 personen (86%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  1. Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1830.

4. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, namelijk 503. In Noord-Brabant zijn er 481 personen gedecoreerd en in Gelderland 404 personen.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl en volg de verhalen via #lintjesregen

Door beheerder

Geef een reactie

Helaas u kunt niks kopiëren van deze site