Om te voldoen aan een toenemende parkeerbehoefte wordt parkeerplaats De Bleek met circa veertig parkeerplaatsen uitgebreid. Deze extra parkeerplaatsen moeten voorkomen dat toeristen en bezoekers vaak tevergeefs op zoek gaan naar een parkeerplaats in de binnenstad.
De uitbreiding maakt onderdeel uit van het project Vitale Binnenstad. Dit project heeft als doel om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de historische binnenstad met zijn smalle straatjes – en daardoor niet berekend op al het bezoekersverkeer – te verbeteren. Maar ook wordt de
uitbreiding aangegrepen om alvast ondergrondse voorzieningen aan te leggen voor laadpalen voor de elektrische auto die gestaag in opmars is. Wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ook vorig jaar bleek Doesburg een enorme trekpleister te zijn voor veel bezoekers. Met deze extra
parkeerplaatsen houden we de binnenstad van Doesburg goed bereikbaar voor iedereen.”Busparkeerplaatsen worden verplaatst Een deel van de nieuwe parkeerplaatsen wordt aangelegd op de vier busplaatsen. Voor deze
busplaatsen wordt een verkeersveilig parkeerplein aangelegd ter hoogte van de milieustraat aan Den Helder. Bedoeling is dat buschauffeurs nadat zij hun passagiers nabij de binnenstad hebben laten uitstappen, hier zolang parkeren. Ook wil de gemeente het in overleg met de VVV
mogelijk maken om vanaf de busplaatsen bezoekers in een ander vervoermiddel – bijvoorbeeld met dé stoomtram- via een aantrekkelijke route de binnenstad in te geleiden.
Als alles meezit kunnen de nieuwe parkeerplaatsen eind april al in gebruik worden genomen.

Door beheerder

Geef een reactie

Helaas u kunt niks kopiëren van deze site