Henny Slokker en Jan de Groot ontvingen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een
Koninklijke onderscheiding uit handen van Burgemeester Loes van der Meijs-van de
Laar. De onderscheiding vond plaats in de raadszaal van het stadhuis in Doesburg. De
gedecoreerden ontvingen hun onderscheiding als dank omdat zij zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Ondanks corona kon de traditionele lintjesregen dit jaar op de geplande datum, 26 april, door
gaan. De gemeente Doesburg organiseerde een kleine maar feestelijke bijeenkomst met in
achtneming van de coronamaatregelen. Niet alleen door corona was 2021 een bijzonder jaar.
De burgemeester mocht dit jaar zelfs iemand benoemen tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. In 2012 viel deze eer voor het laatst een Doesburger te beurt.

De heer Henny Slokker is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Henny Slokker zet zich bijna 20 jaar belangeloos in voor tal van organisaties. Zowel in zijn
vorige woonplaats Blokzijl als in Doesburg. In Blokzijl was hij voorzitter en inspirator van de
Kunstkring “De Verbeelding”, voorzitter van Comité Welzijn Ouderen Blokzijl, lid van de
schaduwfractie D66 Blokzijl en bestuurslid van Plaatselijk Belang Blokzijl (PBB).
In Doesburg is hij coördinator en woordvoerder van de Fleurigekade, voorzitter van Wijkraad
Binnenstad Doesburg, penningmeester van stichting 4 en 5 mei Comité Doesburg,
penningmeester van Hanzefeest Doesburg, vrijwilliger bij de wandelclub bij St. Elisabeth en de
Hessegracht en bestuurslid van Vereniging van eigenaars Contre Escarpe.
Maar ook buiten Nederland zet Henny Slokker zich in. Hij richtte, met financiële steun van
vrienden en kennissen, een hulpverleningsproject op in het dorp Nsanvu in Oeganda. Daar
werkte hij vier jaar lang met hart en ziel aan. Toen het project was afgerond, nam hij het initiatief
om 40 kilometer verderop, in het dorp Kikyusa, een gelijksoortig project te starten.

De heer J.H. de Groot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Jan de Groot is een bekend gezicht in Doesburg. Hij verricht al ruim 15 jaar vrijwilligerswerk. Zo
was hij voorzitter van het directorium van de Sociëteit “De Harmonie”. Daar zat hij op een
humorvolle manier vergaderingen voor, deed tal van klussen en was er een bindende factor.
Voor de Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg was hij voorzitter en betrokken bij onder meer
de financiering voor de nieuwe verlichting en de presentatie vitrines in het kerkgebouw. Hij is
secretaris van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te AngerloDoesburg en mede verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle financiële aspecten daarmee
verbonden. Ook hier voert hij tal van praktische klussen uit en zorgt hij voor het klein
onderhoud. Daarnaast is hij voorzitter bij de Brantsen Stichting te Angerlo.

Door beheerder

Geef een reactie

Helaas u kunt niks kopiëren van deze site